Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Mgr. Martina Maschková

Učím tyto jazyky

  • angličtina

Vzdělání

  • Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta – anglický jazyk + občanská výchova (2004)
  • FCE (1998)

Proč učím ve Vista Alegre?

Na jazykové škole Vista Alegre se mi líbí profesionální, ale zároveň i velmi přátelský přístup k lektorům. Jak jsem měla možnost vidět, je tento přístup uplatňován i vůči klientům. Jelikož mám ráda práci s lidmi, angličtinu a možnost vidět výsledky své práce, je pro mě Vista Alegre ideálním místem.

Osobní vzkaz

V hodinách se snažím vytvořit přátelskou atmosféru, aby se studenti cítili příjemně, neostýchali se mluvit a do kurzu chodili rádi. Kladu důraz na rozvíjení všech složek jazyka, tedy mluvení, psaní, čtení i poslech. I já se snažím v angličtině neustále zdokonalovat a k tomu mi pomáhají svými dotazy i moji studenti :)