Cizí jazyky - profesionálně, efektivně, zábavně

Mgr. Kateřina Scheeová

Učím tyto jazyky

  • angličtina
  • čeština pro cizince (Czech for foreigners)

Vzdělání

  • Slezská univerzita – Filozoficko-přírodovědecká fakulta-Filologie-čeština (promoce 2003)
  • Angličtina pro školskou praxi (předpokládané ukončení srpen 2019)
  • Workshop pro učitele češtiny jako cizího jazyka (Centrum pro integraci cizinců CIC Praha)
  • Workshop Čeština pro cizince - metody práce s heterogenní skupinou (Centrum pro integraci cizinců CIC Praha)
  • Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Čeština pro cizince - metody práce s heterogenní skupinou (Centrum pro integraci cizinců CIC Praha)
  • Výuka předmětu Czech for foreigners (Slezská univerzita v Opavě od 2015 doposud)

Proč učím ve Vista Alegre?

Hned při první návštěvě Vista Alegre jsem díky velmi příjemné atmosféře a vstřícnému a lidskému přístupu paní majitelky cítila, že je to prostředí, ve které budu ráda pracovat. Oceňuji velmi dobré zázemí jazykové školy, skvělou organizovanost a rozmanitost možností výukových aktivit.

Osobní vzkaz

V určitém klíčovém okamžiku svého života jsem si uvědomila, že pro svůj život potřebuji práci, která mě bude naplňovat, proto jsem po 18 letech změnila profesi, jejíž součástí byla angličtina jen částečně, a začala se angličtině a češtině pro cizince věnovat naplno. Těší mě sdílet nejen znalosti, ale i nadšení a hezké pocity ze smysluplné činnosti se svými studenty, klienty i lektory.